Har du problemer med blæren? Smerter?

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis, også kaldet BPS ( Bladder Pain Syndrome). Definition på sygdommen findes ikke, men er karakteriseret ved:

  • Blæresmerter.
  • Hyppig vandladning.
  • Stærk vandladningstrang.
  • Evt. blod i urinen.
  • Ingen bakterier i urinen.

De fleste oplever at have mange smerter i blære og/eller underliv, hyppige vandladninger, uden at der er tale om det, man normalt forstår ved inkontinensproblemer.

Forening for patienter og pårørende

Interstitiel Cystitis er en sjælden sygdom. IC foreningen giver mulighed for at tale med andre patienter i samme situation og udbreder kendskabet til sygdommen. Desuden har vi samlet informationer om sygdommen, til at hjælpe patienter og pårørende.

NYT…… Det sker i IC-foreningen

Næste møder: (Sæt kryds i kalenderen)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 24. september 2018
i Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg kl. 16.30 -16.45 i lilla mødelokale. IC-foreningen/BPS inviterer alle medlemmer til – ultrakort – ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen:
§ 1. Overskriften ændres til “NAVN OG HJEMSTED”. Ny § 2: “Foreningens hjemsted er formandens adresse.”
3. Eventuelt
Begrundelsen for denne vedtægtsændring er, at Socialstyrelsen, der yder det store tilskud til vores forening, kræver det indført i vedtægterne. Det skal bringes i orden, – ellers har vi fået pengene uretmæssigt.

Invitation til medlemsmøde mandag den 24. september 2018 klokken 16:45.
i Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg i lilla mødelokale
Alle medlemmer samt pårørende og venner inviteres hermed til dette spændende foredrag. Vi har tidligere været nødt til at aflyse et lignende foredrag, men nu lykkes det.
Titlen på foredraget er:
Hvordan tackler man mave-/tarmproblemer i forbindelse med IC/BPS?

Bestyrelsesmøde 24. oktober 2018, klokken 11:00 – 16:00.
Information udsendes senere.

Erfamøde Fyn 26. november 2018, klokken 14:30 – 16:30.
Mødet afholdes på Dalum Bibliotek

Repræsentantskabsmøde i Sjældne Diagnoser, 2.- 3. november 2018.

Bestyrelsesmøde Aalborg 21. november 2018, klokken 16:00.
Forslag til behandling på mødet sendes til Lis Poulsen – mail –  lis.poulsen@icforeningen.dk

Erfamøde Fyn den 25. februar 2019, klokken 14:30 – 16:30.
Mødet afholdes på Dalum Bibliotek.

Generalforsamling i Odense, den 27. april 2019.
Mere information kommer senere.

Om IC foreningen

IC Foreningens Persondatapolitik
(Åbner i nyt vindue – Opdateret 31. juli 2018.)