Har du problemer med blæren? Smerter?

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis, også kaldet PBS (Painful Bladder Syndrome). Definition på sygdommen findes ikke, men er karakteriseret ved:

  • Blæresmerter.
  • Hyppig vandladning.
  • Stærk vandladningstrang.
  • Evt. blod i urinen.
  • Ingen bakterier i urinen.

De fleste oplever at have mange smerter i blære og/eller underliv, hyppige vandladninger, uden at der er tale om det, man normalt forstår ved inkontinensproblemer.

Forening for patienter og pårørende

Interstitiel Cystitis er en sjælden sygdom. IC foreningen giver mulighed for at tale med andre patienter i samme situation og udbreder kendskabet til sygdommen. Desuden har vi samlet informationer om sygdommen, til at hjælpe patienter og pårørende.

MEDLEMSMØDE

IC foreningen har været så heldige at få bevilget Tips- og lottomidler til foreningen via vores paraplyorganisation Sjældne Diagnoser. Derfor inviterer bestyrelsen hermed til medlemsmøde:

lørdag 5. nov. 2016  kl. 11.15 – ca. kl. 16.00,

Kulturhuset, Salonen, Islands Brygge 18, 2300 København S

Tilmelding senest 25.okt.2016 Lis Berg Hansen, tlf. 75 36 18 24 /
mail lis.vibeke@hotmail.com

eller

lørdag 19. november kl. 11.15 – ca. kl. 15.30,

Dokk1, Mødelokale 2, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus

Tilmelding senest 5.nov.2016 Lene Rasmussen, tlf.41474680 /
mail lene. n.rasmussen@gmail.com

Vi har også inviteret Laila Breum, der har en fysioterapeutisk special klinik med særlig fokus på underlivs lidelser. Hun er en meget kompetent fagperson med viden om, hvordan smerter påvirker vores muskler, bevægemønster og psyke. Det er vigtigt at få viden om sammenhængen mellem smerte – spænding – smerte. Du vil helt sikkert gå hjem med større indsigt og nogle redskaber til afhjælpning af de sekundære smerter, der opstår i kølvandet på IC-smerterne.

Der vil også blive rig lejlighed til at tale med hinanden om det, vi alle har problemer med og døjer med, nemlig IC.

Der serveres en let morgenanretning med kaffe/the og frokost inkl. kaffe/the/vand, der er gratis for vores medlemmer. Gæster skal betale 75 kr. og for egne drikkevarer. Vi håber, at rigtig mange vil bakke op om medlems møderne, og vi glæder os rigtig meget til at se Jer alle enten lørdag den 5. november kl. 11.15 i København eller lørdag den 19. november kl. 11.15 i Aarhus. Møderne er ens, så du kan vælge, hvilket møde du vil deltage i.

 Med venlig hilsen Bestyrelsen

Mødekalender for IC foreningen

08.10  2016  Bestyrelsesmøde København

12.01  2017  Erfagruppen Nordjylland
04.03  2017  Bestyrelsesmøde Aarhus
11.03  2017  Medlemsmøde Fyn
22.04  2017  Bestyrelsesmøde
06.05  2017  Generalforsamling Aarhus