Forfatterarkiv: Inge Lise Rendebaek Dam Rasmussen

Erfagruppe Syd- og VestJylland

Nyt : IC-foreningens næste erfamøde: afholdes den 22.august 2018, klokken 18:30 – 20:00 i Frivillighuset Varde, Storegade 25B, 6800 Varde Erfagruppe Syd- og Vestjylland Erfa- gruppen Syd- og VestJylland er en aktiv gruppe, der mødes i Frivillighuset Varde hvert kvartal og har erfaringsudveksling og hjælp vedrørende IC sygdommen. Der bliver også tid til spændende temaoplæg. Alle er velkommen. Henvendelse til: Inge Lise Rendebæk Dam Rasmussen. Lindegade 13, 6823Ansager Mobil: Læs mere [...]

Ny erfagruppe på Fyn

Erfagruppe Fyn Den 1. februar havde Inge Lise, Lene og Peter fra IC foreningens bestyrelse møde med tre fynske medlemmer i Odense. Der er i alt 7 medlemmer af IC foreningen på Fyn. Mødet indledtes med en præsentationsrunde, som meget hurtigt i lige så høj grad blev en udveksling af erfaringer med medikamenter, behandlingsformer, dagligdagens foranstaltninger o.l. (Ingen tvivl om, at det bl.a. er her, erfagrupperne har deres styrke og berettigelse.) Herefter fortalte Lene om, hvorledes Læs mere [...]