IC foreningens bestyrelse

Formand
Signe Heister
Lindebo 12, 3460 Birkerød
Tlf: 61 71 68 99
signe.heister@icforeningen.dk

Næstformand
Lene Nørgaard Rasmussen

Rødkælkevej 7, 9400 Nr.Sundby
Tlf: 41 47 46 80
lene.n.rasmussen@icforeningen.dk

kasserer  og IT ansvarlig
Bettina Kristensen
Ørnbjergvej 1, 9500 Hobro
Tlf: 26 37 41 88
bettina.kristensen@icforeningen.dk
Bank konto IC foreningen: Jutlander Bank: 9217 2074175409.

Bestyrelsesmedlem og PR- ansvarlig
Peter Rasmussen

Rødkælkevej 7, 9400 Nr.Sundby
Tlf: 51 51 25 53
peter.rasmussen@icforeningen.dk

Bestyrelsesmedlem
Sonja Steenberg
Norddalen 39, 5260 Odense s
Tlf: 29 82 58 24
sonja.steenberg@icforeningen.dk

Bestyrelsesmedlem
Maria Lukowski
maria.lukowski@icforeningen.dk

Suppleant
Jørgen Oldenborg

joergen.oldenburg@icforeningen.dk

Revisor
Bente Lorentzen
bebio@mail.dk

revisor suppleant i den nye bestyrelse
Iver Poulsen
Fyrrebakken 30 Øster Hornum, 9530 Støvring
Tlf: 61 34 11 08
iver.poulsen@icforeningen.dk