Næste bestyrelses møde er den 11. januar 2018

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 11. januar 2018

Har du forslag til hvad bestyrelsen Evt. kan arbejde med i fremtiden, er du velkommen til at skrive forslag til IC- bestyrelsen. se under kontakt

LØRDAG DEN 10. marts 2018 i Fredericia er der igen medlemsmøde

Titlen på foredraget:
HVORDAN HÅNDTERES IC/PBS PÅ NUVÆRENDE TIDSPUNKT?
FOREDRAGSHOLDER ER AFDELINGSLÆGE KARIN ANDERSEN FRA OUH.
Karin Andersen arbejder til dagligt med IC patienter
og har en meget stor viden indenfor området.

Alt dette er gratis for medlemmer. Ledsagere vil blive opkrævet et symbolsk beløb på 100 kr.
Tilmelding til Lis Poulsen: lispoulsen@123dk.dk eller 61341108 (gerne sms) eller
Lene Rasmussen: lene.n.rasmussen@gmail.com eller41474680 (gerne sms)

Med venlig hilsen bestyrelsen i IC Foreningen.