Brug for en bisidder?

Fra 1. oktober 2018 har Sjældne Diagnoser har et korps af frivillige sjældne-bisiddere. Bisidderne er frivillige, som selv har erfaring med sjældne sygdomme og handicap.

Du kan høre mere om muligheden for at få en sjældne-bisidder ved at kontakte Sjældne Diagnosers Helpline:

  • Ring til os: tlf. 3314 0010, mandag – torsdag kl. 10 – 14,  onsdag til kl. 17. Den sidste onsdag i måneden har vi åbent helt til kl. 20
  • Skriv til os: helpline@sjaeldnediagnoser.dk

 

Læs mere om Helpline her >>

Hent folder om frivillige Sjældne-bisiddere her >>

Bisidder uddannelsen

Sjældne diagnoser udbyder igen Bisidder uddannelse
Tid: d. 11.-12.Januar 2020
Hvor: Hotel Trinity, Snoghøj ved Fredericia
Pris: Alt er betalt. Også senere erfaringsudveksling og temadage.
Er du eller din pårørende interesseret i uddannelsen så kontakt Helpline,  tlf 21716197
Sidste frist er d. 7.12.2019