Erfa Fyn mandag d. 11. november 2019

Odense den 19/10-19

Kære alle i ErfaFyn gruppen.

Du indkaldes hermed til vores næste Erfa møde som finder sted

Mandag den 11/11-19 kl 14.30-16-30

i kælderen lokale A på Biblioteket i Dalum, Dalumvej 95, 5250 Odense SV, tæt ved motorvejsrundkørslen ved afkørsel 51, Odense S.

Dagsorden er følgende:

  • Velkommen til nye som kendte ansigter. Valg af ordstyrer.
  • Næste mødedato er lørdag den 22/2-20 kl 11-13.30
  • Nyt fra bestyrelsen, kort info, evt forslag til bestyrelsen
  • Siden sidst/erfarings- runde. Alle får taletid.
  • Gennemgang af div skylle-væsker.
  • Bruger I facebook-siden? Er den til gavn?
  • evt

På dette erfamøde synes jeg, vi skal prioritere erfaringsrunden, da vi sidste gang desværre ikke nåede alle, og så må vi se, om vi når de 2 sidste punkter. Ellers ta’r vi dem lørdag den 22/2-20.

Jeg har undersøgt lidt om de forskellige skylle-væsker, da jeg på ic – facebook-siden stødte på ét jeg ikke kendte. Hvilken forskel er der og kan vi reelt vælge?

Bruger I facebook-siden?  Mange får ’luft’, nogle be’r om råd og andre igen fortæller om ny forskning. Lad os tale om, om den støtter eller skræmmer.

Et lille ps: foreningen gir fra nu af forplejningen, så kaffe og the mm koster ikke noget.

Jeg håber meget at se dig til mødet, og beder dig om at melde tilbage, om du deltager eller ej, så jeg ved om alle har modtaget invitationen, samt hvor mange vi bliver.

De bedste hilsener fra Sonja (29825824)