Erfa møde Fyn Gruppen

                   Odense den 7/2-19

Kære alle i erfa Fyn gruppen

Så nærmer vores næste møde sig.

Vi har igen lånt  lokale B i kælderen på Dalum Bibliotek, Dalumvej 95, 5250 Odense SV, tæt ved motorvejsrundkørslen ved afkørsel 51, Odense S

       Mandag den 25/2-18 kl 14.30 -16.30

Der er følgende dagsorden:

  1. Velkommen til en kop kaffe/the og valg af ordstyrer
  2. Finde datoer til de næste 2 erfafyn møder. (f eks i maj og i august)
  3. Tibialis stimulering ved Karen Buch
  4. Siden sidst runde
  5. Der er medlemsmøde ved psykolog Carsten Simonsen den 9/3 kl 12 i Århus. (Evt samkørsel)
  6. Vigtigt! Der er generalforsamling i Odense den 27/4. Der skal vælges folk til bestyrelsen.
  7. Evt…….og evt info om hvad der egl skete i bestyrelsen….

Som det fremgår af dagordenen, får vi denne gang besøg af sygeplejerske Karen Buch fra afd L, ouh Svendborg. Karen er en del af behandlerteamet som foretager Tibialis stimulering, og det vil hun fortælle os om.

Karen er desuden i gang med  en master i sexologi, og hun vil undersøge, om det er et tabu at tale om de vanskeligheder, vi kan ha med seksuallivet som ic patienter. Vil I være med til at besvare spørgsmål? Det når vi nok ikke på mødet, men så kan man lave aftale med Karen.

Vi beder dig osse denne gang om at svare på denne invitation, uanset om du kommer eller ej, så vi ved om alle har fået invitationen.

Da det nu er sådan, at det er bestyrelsen, som sender alle erfa-invitationer til alle medlemmer, vil vi bede dig om at sms’e dit svar til Sonja.

Vi håber på at se dig til mødet, da det er en stor støtte for mange af os at tale med ligestillede. Vi er osse flere som har kontakt mellem møderne.

De bedste hilsener fra Karin L J (24603695) og Sonja (29825824)