Erfa Nordjylland torsdag d 14.11.19 kl 17-20

Efterårs-erfamøde i Nordjysk gruppe i ICforeningen/BPS

Torsdag d 14.11.19 kl 17-20 i Hovedbibliotekets mødelokale 2 (Rendsburggade 2, Aalborg), bemærk: lidt senere klokkeslæt end vanligt.

Kære alle.
Denne gang tilgodeser vi med klokkeslættet, de der har sent fri. Der vil være et hyggeligt, let aftensmåltid halvvejs med drikkevarer på foreningens regning. Sidste gang var der stemning for af og til at gøre mødet længere end de 2 timer. Kan du ikke blive så længe denne gang er det selvfølgelig OK at gå før.

Du kan parkere i billigt i Friis tæt ved eller ovenpå Føtex. Tjek rejseplanen m.h.t. bus/tog.

Dagsorden:
1) Godkendelse af dagsorden og evt nye tilføjelser fra dig
2) Valg af ordstyrer og evt. referent
3) Velkommen til nye
4) Signe Thulin fortæller om erfaring med Tibialisstimulering m.m.
5) Siden sidst: Hvad har du oplevet/lært siden sidst. Del gerne med vi andre.
6) Nyt fra Sjældne Diagnoser v. Lene
7) Lidt info om medlemsmødet med urologisk overlæge Hanne Kobberø
der afholdes i Nordjylland i Februar 2020. Skal vi holde et mini-erfamøde
fx en time inden på mødeadressen?
8) Udvidet Maj-erfamøde i Rebild d. ?
9Evt.

Framelding eller tilmelding, også så jeg kan bestille mad, helst inden 12.11. enten pr sms 41474680 eller besvar denne mail.

På godt gensyn! Lene