Ekstraordinær generalforsamling mandag d. 24. september 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag d. 24. september 2018
i Huset, Hasserisgade 10, 9000 Aalborg kl. 16.30 -16.45 i lilla mødelokale. IC-foreningen/BPS inviterer alle medlemmer til – ultrakort – ekstraordinær generalforsamling.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Vedtægtsændringsforslag fra bestyrelsen:
§ 1. Overskriften ændres til “NAVN OG HJEMSTED”. Ny § 2: “Foreningens hjemsted er formandens adresse.”
3. Eventuelt
Begrundelsen for denne vedtægtsændring er, at Socialstyrelsen, der yder det store tilskud til vores forening, kræver det indført i vedtægterne. Det skal bringes i orden, – ellers har vi fået pengene uretmæssigt.