Generalforsamling 2005

Kære nye og gamle medlemmer af IC foreningen

Ja, som det nok er de fleste bekendt, var det et lidt kaotisk årsmøde den 10. maj 2005, og for ikke igen at skulle redegøre herfor, vil vi kun nedfælde de beslutninger, der blev taget på det ekstraordinære årsmøde den 20. september 2005.

– Efter en drøftelse blev der enighed om, at foreningen skal fortsætte.

– Der blev valgt yderligere 2 personer til bestyrelsen, hvoraf den ene med regnskabserfaring og den anden med erfaring i hjemmesider, oversættelser mv., så der både kan komme styr på økonomien, efter års ”kaos” og hjemmesiden gøres mere brugbar og informativ.

– Det blev besluttet, at selvom der ikke er blevet sendt brev ud til medlemmerne om indbetaling af kontingent efter vedtægterne, blev der på mødet opfordret til, at alle indbetaler et helårskontingent på kr. 200,-.

– Den tidligere formand blev indstillet til suspension, baggrunden herfor er den skadelige forvaltning af foreningen, som hun har udøvet som formand.

– Endelig blev det på mødet besluttet, at nu skal vi se fremad – derfor støt op om vores patientforening ”IC foreningen”.

Foreningen er landsdækkende, og ønsker du afholdt et møde i dit lokalområde, eller hvis du vil være med til at operette en “selvhjælpsgruppe” i området, kan du kontakte bestyrelsen.

De, der ønsker at modtage information pr. e-mail, bedes enten skriftligt eller telefonisk meddele dette til et af bestyrelsesmedlemmerne. Herved sparer vi også nogle udgifter til forsendelse.

Kontingent til IC foreningen for 2005 og frem til 1. april 2006 skal indbetales på konto 5038 126631-6 i Jyske Bank. Det kan gøres enten via netbank eller ved overførsel fra egen bank. Husk at opgive tydelig navn og adresse, evt. telefonnummer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen
IC foreningen

Og så er du altid velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen: