Generalforsamling i IC foreningen 2007

Emne Tekst Person
1. Valg af dirigent

 

Per Petersen blev valgt til dirigent iflg. vedtægterne.

 

Elly Jung

 

2. Formandens beretning

 

 

IC foreningen er pt. uden formand, da Nanna Tørnquist, pga. sygdom har valgt at trække sig. Elly Jung – medlem af bestyrelsen – bød velkommen. En særlig tak til sygeplejerske Henriette Schmidt fra Rigshospitalet og Kirsten Cederlund fra IC foreningen for at holde henholdsvis foredrag og indlæg om interessante emner, sygeplejerske Steinunn Jørgensen for at reserve lokale samt Alex Jensen fra Pohl-Boskamp for at have hjulet til med diverse. Elly Jung

 

Mundtlig beretning

 

Arrangementer

Der har desværre ikke været de arrangementer i foreningen som ønsket pga. sygdom i bestyrelen, (ikke mindst Nanna Tørnquists helbredstilstand) trods stor hjælp fra Per Petersen.

Nye kræfter

I forlængelse af ovenstående punkt ønskes nye og stærke kræfter til bestyrelsen.

Nye steder

Et ønske/forslag om at holde møder/arrangementer udenfor Herlev Hospitals murer.

Nanna

Indtil Nanna Tjørnquist trådte fra, har hun været til stor hjælp.

Hjemmesiden

Elly Jung har arejdet på at få hjemmesiden op at køre igen. Hjemmesiden har været nede pga. manglende betaling af regninger, der var blevet sendt det forkerte sted hen, men der er nu styr på det igen, og Elly har fået hjemmesiden op at stå igen.

ERFAgrupper

ERFA-grupper er stadig en god idé, og der vil blive arbejdet hen mod oprettelse af sådanne.

Små handicaps

Kirsten Cederlund foreslå, at IC foreningen overvejer at melde sig ind i foreningen “små handicaps”, som er en paraplyorganisation for mindre foreninger.

Per Petersen spørger til, om man/og hvordan man kommer ind i de “små handicaps”.

Elly Jung indskyder, at der findes flere IC-patienter, end dem, der ved de har sygdommen. De har måske bare ikke fået diagnosen.

Et udsagn der bakkes op af et medlem: “en af problematikkerne er, at vi som IC-patienter ofte bliver fejldiagnosticeret.

Egen brochure

Der spørges til at lave egen brochurer, en brochurer der dog allerede findes, men måske skal den gøres mere synlig derude.

På spørgsmålet om hvor Kontinensforeningen og IC foreningen adskiller sig fra hinanden, svarer Bente Schjøtt, at IC har sit helt eget sygdomsbillede/symptomer.

Annonce

Flere medlemmer synes, at det med at annoncere er en rigtig god ide for at gøre IC foreningen mere kendt og synlig.

Elly Jung spørger om det vil være en ide, at sætte en annonce i KontinensNyt, og evt. med et link til IC foreningen.

Per Petersen:

Opsummerer

–         Annonce?

–         Små handicaps?

–         Bestyrelsen skal være bredere!

Beretningen godkendes!

Elly Jung
3. Regnskab Regnskabet godkendes. Per Petersen
4. Budget Ligesom sidste år efterlyses et budget. Bente Schjøtt
5. Forslag til ændringer af Vedtægter for IC foreningen Årsmøde

Det foreslås, at årsmødet ændres til generalforsamling.

Kun 2 medlemskaber

“Støttemedlemskabet” udgår

Kontinensforeningen

At IC foreningen evt. bliver medlem af den større patientforening Kontinensforeningen.

Per Petersen henvender sig til Herbst fra Kontinensforeningen vedr. IC foreningens tanker om medlemskab af Kontinensforeningen.

Herbst: “Hvordan forestiller I jer, at det skal foregå?”

Bente Schjøtt: “Hvert medlem melder sig ind via IC foreningen.”

Herbst: “Alle er velkommen. Jeg forestiller mig dog ikke, at I får specielle afsnit i Kontinensforeningens blad.”

De to første ændringsforslag blev vedtaget, det sidste blev forkastet.

Elly Jung/Bente Schjøtt/Per Petersen
6. Kontingent Kontingentet fortsætter uændret.

Per Petersen

7. & 8. Valg af bestyrelse og suppleanter

 

Per Petersen spørger, om der er foreslag til formandsposten?

Elly Jung er villig til at tage formandsposten, hvis hun får hjælp.

Kasserer

Bente Schjøtt fortsætter som kasserer.

Bestyrelsen:

Da Per Petersen har sagt pænt nej tak til en bestyrelsespost, kræves der mindst to nye navne i bestyrelsen.

Mens Anne Lander melder sig til bestyrelsen, overvejer Lotte Andersen at melde sig ind.

Suppleant

Lene Rishøj melder sig som suppleant.

Per Petersen
9. Valg af revisor og revisorsuppleant Både Judith – som revisor og Gustav – som revisorsuppleant – tager et år til.

Per Petersen

10. Indkomne forslag Det blev foreslået, at medlemslisten sendes ud til alle medlemmer!

Da foreslaget er i strid med lovgivningen (offentliggørelse af navne mv), kan det enkelte medlem kontakte Bente Schjøtt, hvis de ønsker kontakt til andre medlemmer eller telefonnummer etc. på andre medlemmer.

Yderligere kommentar: At medlemmet tilføjede diagnose samt hvilke andre emner der kunne have interesse på en form for spørgeskema.

11. Evt. En hilsen til Nanna Tørnquist fra en samlet generalforsamling.

————–

Ricola Bolsjer (kan købes i f.eks. Matas, Irma, Kvickly) skulle tilsyneladende have en positiv virkning på de smerter, der følger med IC!

Foredrag v/ sygeplejerske Henriette Schmidt fra Rigshospitalet Henriette Schmidt fortalte på spændende vis om cystektomier og Botox-behandling.

Botox-behandlingen “lammer” nerverne i/omkring blæren, hvilket resulterer i mindskning af symptomer. Bivirkningen er dog, at patienterne ikke selv kan lade vandet.

Overlæge Per Bagi fra Rigshospitalet kan kontaktes vedr. Botox-behandlingen.

Henriette fortalte desuden om de forskellige former for cystektomi, de udfører på Rigshospitalet.

Indlæg af Kirsten Cederlund Kirsten Cederlund fortalte på levende vis om sin oplevelse med at have en urostomi. Kirsten sagde desuden, at medlemmer kunne ringe til hende på 46 32 08 35, hvis de havde yderligere spørgsmål.