Generalforsamling i IC foreningen 2008

Emne Tekst Person
1. Valg af dirigent og referent Boris Christensen blev valgt til dirigent, og erklærede generalforsamlingen lovligt indkaldt.Lotte Andersen blev valgt til referent. Elly Jung
2. Formandens beretning

 

Elly takkede de firmaer og kommuner, der er med til at støtte foreningen – og vi leder stadig efter flere – store som små. En tak til smertepsykolog Søren Frölich for at holdeforedrag og til sygeplejerske Steinunn Jørgensen for at reservere lokale. Bestyrelsen har afholdt de i vedtægterne angivne 4 bestyrelsesmøder og har bl.a. haft følgende emner på programmet:Hjemmesiden

Hvor meget bliver den brugt? Oplyser, at der også findes links til andre foreninger.

Alle medlemmer er meget velkomne til at skrive indlæg til hjemmesiden. Dog højst en A4-side. Indlægget sendes til Elly eller til hendes e-mail-adresse: graphicsd@gmail.com

Spørgeskema

Vi har fået 40 spørgeskemaer besvarede tilbage. Alle, der ønskede at blive kontaktet og få telefonnummer på andre medlemmer, er nu blevet sat i forbindelse med hinanden. Statistikken viser, at 2/3 kvinder og 1/3 mænd i alderen 28-80 har IC.

Chatroom

Elly har undersøgt, hvad det vil koste at få et chatroom. Det er meget dyrt, og alt for dyrt for vores lille forening.

Girokort

Der udsendes fremover girokort til medlemmerne med medlemsnummer og år, og perioden går fra 1. april 2008-31. marts 2009. Kontingentet er fortsat 200 kr.

Firmaer, der støtter os i øjeblikket er:

Pohl Boskamp

Astella Pharma

IPC Pharma

Toiletkort

Alle medlemmer kan få udleveret et toiletkort. Dette kan fremvises, så man hurtigere kan komme på toilettet. Vil muligvis også blive oversat til engelsk.

Ressourcepersoner

Elly opfordrer medlemmer til at give en “hånd” med i foreningen. Arbejdet kan bestå i alt fra at uddele pjecer i dit område, komme med indlæg, ideer til arrangementer m.m.

Beretningen godkendes!

Elly Jung
3. Regnskab Regnskabet godkendes. Elly Jung
4. Budget Elly har lavet budget for 2008-2009. Budgettet godkendes. Elly Jung
5. Valg af bestyrelse og suppleanter Bestyrelsen Elly Jung fortsætter som formand.

Lis Berg fortsætter som bestyrelsesmedlem.

Lotte Andersen fortsætter, men som bestyrelsesmedlem.

Ny i bestyrelsen

Ane Marie Mikkelsen

Suppleanter

Lene Rishøj fortsætter som suppleant.

Ny suppleant

Lisbeth Munk Jensen

 

Ressourceperson

Inken Østerby

 

Boris Chr.
6. Valg af revisor og revisorsuppleant Ny revisorBente Lorenzen

Gustav Susaa fortsætter som revisorsuppleant

Boris Chr.

7. Indkomne forslag Ingen
8. Evt. Handicap p-plads.Er der nogen, der har erfaring med at søge om dette.

 

Bente Lorentzen har en pude, der er rigtig god at sidde på, når man, som os har ondt i blæren.

Nærmere oplysninger hos Bente og bestyrelsen.

Foredrag ved smertepsykolog Søren Frölich. Søren Frölich fortalte om arbejdet som psykolog i smertecentret på Herlev.Dette center er et tværfagligt smertecenter. Der er læger, psykologer, fysioterapeuter og sygeplejersker tilknyttet.

Lotte Andersen siger: “Jeg har selv været patient på dette center i flere perioder og haft utrolig glæde af det.

Jeg har virkelig lært at håndtere mine smerter. Jeg kan varmt anbefale hans bog.”

 

Søren Frölich – bog: Kroniske smerter

Søren Frölich – hjemmeside: www.telum.dk