Ny erfagruppe på Fyn

Erfagruppe Fyn

Den 1. februar havde Inge Lise, Lene og Peter fra IC foreningens bestyrelse møde med tre fynske medlemmer i Odense. Der er i alt 7 medlemmer af IC foreningen på Fyn.

Mødet indledtes med en præsentationsrunde, som meget hurtigt i lige så høj grad blev en udveksling af erfaringer med medikamenter, behandlingsformer, dagligdagens foranstaltninger o.l. (Ingen tvivl om, at det bl.a. er her, erfagrupperne har deres styrke og berettigelse.)

Herefter fortalte Lene om, hvorledes erfagruppen i Nordjylland fungerer. Lene kunne videregive en række erfaringer og råd til de fynske medlemmer.

Der blev aftalt, et samarbejde mellem erfagrupperne på Fyn og i Nordjylland i form af udveksling af informationer.

Sonja Steenberg Hansen påtog sig opgaven som kontaktperson i IC-erfagruppen på Fyn.