Har du problemer med blæren? Smerter?

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis, også kaldet BPS (Bladder Pain Syndrome). Definition på sygdommen findes ikke, men er karakteriseret ved:

  • Smerter i blæren.
  • Hyppig vandladning.
  • Stærk vandladningstrang.
  • Evt. blod i urinen.
  • Ingen bakterier i urinen.

De fleste oplever at have mange smerter i blære og/eller underliv, hyppige vandladninger, uden at der er tale om det, man normalt forstår ved inkontinensproblemer.


Forening for patienter og pårørende

Interstitiel Cystitis er en sjælden sygdom. IC foreningen giver mulighed for at tale med andre patienter i samme situation og udbreder kendskabet til sygdommen. Desuden har vi samlet informationer om sygdommen, til at hjælpe patienter og pårørende.

Læs om sygdommen på Sundhed.dk (Åbner i nyt vindue)


Bisidderuddannelsen

Foreningen Sjældne Diagnoser udbyder igen Bisidderuddannelse
Hvornår: d. 11.-12. januar 2020
Hvor: Hotel Trinity, Snoghøj ved Fredericia
Pris: Alt er betalt. Også senere erfaringsudveksling og temadage.
Er du eller din pårørende interesseret i uddannelsen, så kontakt Helpline,  tlf 21716197
Sidste frist er d. 7.12.2019

Hvad er en bisidder?
Fra 1. oktober 2018 har paraplyorganisationen Sjældne Diagnoser haft et korps af frivillige sjældne-bisiddere. Bisidderne er frivillige, som selv har erfaring med sjældne sygdomme og handicap, og som har tid og lyst til at støtte andre patienter med en sjælden sygdom. IC Foreningen er medlem af Sjældne Diagnoser, fordi sygdommen kun rammer få mennesker.

Hent folder om frivillige Sjældne-bisiddere her >>


NYT… Det sker i IC-foreningen

Næste møder: (Sæt kryds i kalenderen)

Erfamøde Fyn den 11. november 2019, klokken 14.30 – 16.30
Mødet afholdes på Dalum Bibliotek, Dalumvej 95, 5250 Odense SV
Tilmelding hos Sonja Steenberg på tlf. 2982 5824 eller på mail sonjasteenberg@icforeningen.dk. Eller svar på Facebook ved invitationen.
Her ligger dagsordnen: Erfa Fyn Mandag d. 11. November 2019

Erfamøde Nordjylland den 14. november 2019, klokken 17.00 – 20.00
Mødet afholdes på Hovedbiblioteket i Aalborg
Tilmelding hos Lene Rasmussen på tlf: 4147 4680 eller på mail lene.n.rasmussen@icforeningen.dk. Eller svar på Facebook ved invitationen.
Her ligger dagsordnen: Erfa Nordjylland Torsdag d 14.11.19 kl 17-20

Erfamøde Sjælland den 7. december 2019
Mødet afholdes Frivilligcenter Lyngby, Rustenborgvej 2A, 2800 Lyngby
Tilmelding hos Signe 61716899, skriv til signe@heister.dk eller svar på Facebook ved invitationen.

Erfamøde Østjylland den 15. februar 2020
Den nyetablerede erfa-gruppe i Østjylland holder sit næste møde i Århus lørdag den 29. februar 2020. Tid og sted følger.
For yderligere info, kontakt Lene Rasmussen på tlf: 4147 4680 eller på mail lene.n.rasmussen@icforeningen.dk

Om IC foreningen

Se vores vedtægter 24. september 2018
Der er tilføjet en § 2.

IC Foreningens Persondatapolitik
(Åbner i nyt vindue – Opdateret 09. januar 2019.)