Beskrivelse på flere sprog

Korte beskrivelser af IC på dansk, engelsk, tysk, fransk og spansk

Disse kan medbringes på sygehuse i Danmark og i udlandet.

Dansk tekst:

IC er en forkortelse for Interstitiel Cystitis. Sygdommen kaldes også Painful Bladder Syndrome.

Der findes ingen eksakt diagnose af sygdommen, men den har disse symptomer:

 1. Blæresmerter
 2. Hyppig vandladning
 3. Stærk, smertefuld vandladningstrang
 4. Evt. blod i urinen
 5. Ingen bakterier i urinen

De fleste har smerter i blæren og/eller i underlivet. Mange har også smerter fra urinrøret. Der er hyppige vandladninger, men normalt ikke inkontinens.
For mere viden se venligst www.painful-bladder.org

Engelsk:

IC is an abbreviation of Interstitial Cystitis. The disease is also named Painful Bladder Syndrome or Hypersensitive Bladder Syndrome.
There is not any exact diagnosis but the symptoms are:

 1. Bladder pain
 2. Frequent urination
 3. Severe and painful urge for urination
 4. Possibly blood in urine
 5. Absence of infection

Most patients have pain in the bladder and/or in the abdomen. They also have frequent urination, but normally no incontinence.
For further information, please read: www.painful-bladder.org

Tysk:

ic-tysk

Fransk:

IC: Abréviation d’Interstitiel Cystitis. La maladie s’appelle aussi Painful Bladder Syndrome.
Il n’existe pas de diagnose exacte de la maladie, mais les symptômes sont:

 1. Douleurs à la vessie
 2. Miction fréquente
 3. Besoin fort et douloureux de la miction
 4. Peut-être du sang dans l’urine
 5. Pas de bactéries dans l’urine

Dans la plupart des cas, douleurs à la vessie et/ou à l’abdominal. Souvent des douleurs de l’urètre.

Mictions fréquentes, mais normalement pas d’incontinence. Information supplémentaire: www.painful-bladder.org

Spansk:

IC es el abreviación de Cistitis Interstitial. La enfermadad se llama tambien Painful Bladder Syndrome.

No hay ninguno diagnóstico verdadero de la enfermadad pero tiene estas síntomas:

 1. Dolor de la vejiga de la orina
 2. Micciónes frequentes
 3. Necesidad de micción fuerte y doloroso
 4. Tal vez hematuria
 5. Ningunas bacteriias en la orina.

La mayoria tiene dolor de la vejiga o del abdomen. Muchos tienen tambien dolor de la uretra. Hay micciónes frequentes pero normalmente ninguna incontinencia.

Para saber más, por favor leé: www.painful-bladder.org