Betmiga

Betmiga er et blæreberoligende middel til patienter med overaktiv blære. Præparatet blev frigivet i DK i april 2013, og rigtig mange IC patienter behandles med midlet.

Betmiga findes som 50 mg depottabletter og 25 mg depottabletter, hvor sidstnævnte bruges i tilfælde af nedsat nyre – og leverfunktion. Dosis er 1 tablet dagligt.

Præparatet har færre bivirkninger end de hidtil kendte præparater inden for området. De kendte bivirkninger er mundtørhed (under 10 %), hurtig hjerterytme og hyppige blærebetændelser.

Betmiga er desværre temmelig dyrt – 15 kr. pr. døgn, men mange synes heldigvis, at midlet er pengene værd.