Erfagruppe SydvestJylland

Erfa- gruppen Syd- og VestJylland er en aktiv gruppe, der mødes i Frivillighuset Varde hvert kvartal og har erfaringsudveksling og hjælp vedrørende IC sygdommen. Der bliver også tid til spændende temaoplæg. Alle er velkommen.

Henvendelse til:
Inge Lise Rendebæk Dam Rasmussen.
Lindegade 13, 6823Ansager
Mobil: 25716823
Mail: Ingelise.r.d.rasmussen@icforeningen.dk