Erfagruppe SydvestJylland

Erfa-møde Sydvestjylland 14. februar 2019, klokken 18:30.- 20:00.
Mødet afholdes på Frivillighuset Varde.
Mere information kommer senere.


Erfa- gruppen Syd- og VestJylland er en aktiv gruppe, der mødes i Frivillighuset Varde hvert kvartal og har erfaringsudveksling og hjælp vedrørende IC sygdommen. Der bliver også tid til spændende temaoplæg. Alle er velkommen.

Henvendelse til:
Inge Lise Rendebæk Dam Rasmussen.
Lindegade 13, 6823Ansager
Mobil: 25716823
Mail: Ingelise.r.d.rasmussen@icforeningen.dk